Rå Biopark

Rå Biopark skal etablere anlegg for biogass- og biokullproduksjon i Skibotn i Storfjord kommune, drevet frem av avfallsselskapene Remiks Miljøpark, Avfallsservice, Hålogaland Ressursselskap, Reno-Vest, Lofoten Avfallsselskap og Finnmark Ressursselskap. Rå Biopark er et konsept for bærekraftig håndtering av organisk avfall, hvor man gjennom regionalt samarbeid og satsing på ny teknologi skal produsere råvarer og produkter som etterspørres av lavutslippssamfunnet. Rå Biopark har samlet en rekke aktører både innenfor håndtering av organisk avfall og aktører som etterspør bærekraftige, miljøvennlige produkter som biogass, biokull, biogjødsel og bio-CO2.