Nullutslippsfartøy offshore ved bruk av biogass

Alle fartøy som i dag benytter naturgass (LNG) som drivstoff kan enkelt konvertere til bruk av bærekraftig flytende biogass (LB) laget av bioavfall. Biogass regnes som nullutslippsdrivstoff og kan bidra til betydelig reduksjon i utslipp av klimagasser.

Tirsdag 31. mai samler vi representanter fra hele verdikjeden; bedrifter, myndigheter og organisasjoner for å dele kunnskapsgrunnlag og diskutere hvordan vi kan legge til rette for økt bruk av biogass offshore.

Seminaret avholdes på Grand Hotel og starter klokken 10.00. Det er gratis å delta.


Program

10.00   Innledning v/Brage Rønningen, Lundin Energy Norway
10.10   Biogassmarkedet i Norge v/ Pia Farstad von Hall, daglig leder, Biogass Norge
10.35   Utviklingen av type fartøy i offshore v/ Arnstein Eknes, DNV
11.00   Erfaringer fra bruk av biogass på offshorefartøy v/ Trond Hauge, teknisk sjef,
Island Offshore
11:15   Hva påvirker valg av grønne drivstoff v/ Johan Mohr, Lundin Energy Norway  
11.30   Biogass til maritim sektor v/ Nelson Rojas, forretningsutvikler, RENEVO
12.00   Lunsj
12.45   Hva påvirker prisutviklingen i biogassmarkedet v/ Anders Pederstad,
Energy manager, Air Liquide Skagerak
13.15   Virkemidler for biogass til sjøfart/Torkil Dyb Remøy, Miljødirektoratet
13.45   Samfunnets grønne omstilling og virkemiddelapparatet v/Envoa
14.00   Hvordan legge til rette for omstillingen i offshore?
Diskusjon med sentrale stortingspolitikere:
            Stein Erik Lauvås, Stortingsrepresentant, Energi- og miljøkomiteen, Ap
Ove Trellevik, Stortingsrepresentant, Energi-og miljøkomiteen, H

Påmelding gjøres via denne linken