Rogaland Biogassnettverk

Rogaland biogassnettverk er et nøytralt nettverk som arbeider for økt biogassproduksjon i regionen. Målet med nettverket er å bistå aktører som ønsker å etablere biogassrelatert virksomhet i Rogaland og avdekke mulighetene og hindringene for etablering av biogassanlegg, samt bidra til at aktører finner samarbeidspartnere de kan dra nytte av. Rogaland Biogassnettverk skal være et verktøy for kunnskapsspredning og kunnskapsbygging foralle aktører på fagområdet, og se Rogaland i en nasjonal og internasjonal sammenheng.

Rogaland Biogassnettverk