Møte med Næringsdepartementet og Landbruksdepartementet

Biogass Norge møtte næringsminister Jan Christian Vestre og statssekretær Wenche Westberg i landbruksdepartementet forrige uke. Det ble et godt møte der vi fikk presentert potensiale norsk biogassbransje representerer: Nye grønne arbeidsplasser, mer energi ut i markedet og kutt i klimautslippene. De positive samfunnsbidragene er betydelige og vi mener derfor det er viktig at regjeringen legger til rette for økt vekst.

Fra Biogass Norge møtte styreleder Håvard Wollan, nestleder Frode Halvorsen og daglig leder Pia Farstad von Hall.

Godt møte med næringsminister Jan Christian Vestre, statssekretær Wenche Westberg om utviklingen i norsk biogassbransje. Fra høyre: Jan Christian Vestre, Wenche Westberg, Pia Farstad von Hall, Frode Halvorsen, Håvard Wollan.

Det grønne skifte
Norsk biogassbransje kan spille en aktiv rolle i det grønne skifte om myndighetene vil. Bransjen selv er fremoverlent og står bak viktige satsinger på ny teknologi og nye kombinasjoner av substrater som det produseres biogass og biorest av. Samtidig opplever vi at EU satser offensivt på biogass. Biogass kan erstatte 20 prosent av gassen som importeres fra Russland. Det har EU forstått og derfor den offensive satsingen, ikke bare på teknologiutvikling, men også oppskalering av bransjen.

I departementet møtte Biogass Norge en engasjert og interessert næringsminister sammen med statssekretæren fra Landbruksdepartementet. Dialogen mellom bransjen og politiske beslutningstakere er viktig. Bransjen må gjøre mesteparten av utviklingsjobben selv, men med gode rammevilkår er det så mye enklere å levere resultater.

Målet til biogassbransjen er å produsere 10 Twh i Norge, noe som kan bety 16 000 flere grønne arbeidsplasser og 3 000 000 tonn i reduserte C02 utslipp. Med andre ord et betydelig bidrag i det grønne skifte og mer energi ut i markedet. Så bra at en skulle tro det var for godt til å være sant, men det er det ikke. Vi ser frem til god og konstruktiv dialog videre på vegne av norsk biogassbransje.