HRA

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) samler inn, sorterer og gjenvinner avfallet fra 67 000 innbyggere på Hadeland og Ringerike. Vi er en moderne miljøbedrift som bidrar til det grønne skiftet på Hadeland og Ringerike.