Håvard Wollan ny styreleder

Biokrafts Håvard Wollan tar over stafettpinnen som styreleder etter Veas-direktør Ragnhild Borchgrevink.

Ragnhild Borchgrevink og Håvard Wollan

Nytt styre er sammensatt av:

  • Leder: Håvard Wollan, CEO, Biokraft
  • Nestleder: Frode Halvorsen, CEO, Air Liquide Skagerak
  • Styremedlemmer
    Kari-Anne Sølvernes, seksjonssjef, Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslo
  • Ida Riis-Johansen for Johanne Sæther Houge, rådgiver, Norges Bondelag
  • Per Torp, markedssjef, VEAS Marked

Etter at Biogasskonferansen 2022 ble avsluttet var det ordinær generalforsamling i Biogass Norge, der Håvard Wollan – administrerende direktør i Biokraft – ble valgt som ny styreleder. Han tar over for adm. dir. i Veas, Ragnhild Borchgrevink.

– Valgkomiteen hadde innstilt på meg som ny styreleder, og jeg kjente at jeg hadde lyst til å ta dette ansvaret og gjøre en jobb for å fortsette det gode arbeidet som allerede er gjort i Biogass Norge de siste årene, sier Wollan til Biogassbransjen.no.

– Viktig interesseorganisasjon

– Jeg vil benytte anledningen til å takke Ragnhild Borchgrevink som har gjort en fantastisk jobb som styreleder frem til nå, og Pia Farstad von Hall som har gjort og skal fortsette å gjøre en helt strålende jobb som daglig leder, sier Wollan.

– Nå skal Pia, jeg og resten av teamet fortsette det gode arbeidet og se om vi ikke får enda flere medlemmer og mer omfattende virksomhet i Biogass Norge, som er biogassbransjen i Norges viktige interesseorganisasjon.