Seminar: Fossilfrie løsninger i transportkorridorer

Den 23. mars 2022 kl. 09:00 – 12:30 arrangerer Biogass Oslofjord i samarbeid med Grønt Landtransportprogram og Zero seminar i Tønsberg om «fossilfrie løsninger i transportkorridorer». Påmelding åpent nå – delta fysisk eller digitalt!

På seminaret ønsker vi å diskutere transportkorridorer – som en viktig metode og tilnærming i nasjonale og andre grenseoverskridende prosjekter for fossilfri infrastruktur og omstilling i transporten. Aktuelle problemstillinger, barrierer og flaskehalser belyses. Arbeidet som legges ned av både næringslivet og det offentlige vil dras fram, og vi ønsker at seminaret skal fungere som et møtepunkt på tvers av grenser og bransjer som jobber mot samme mål i transporten. Det politiske, både nasjonalt og regionalt, spiller en viktig rolle. Det vil være bred deltagelse fra næringsliv, offentlige aktører og politikere.

Biogass Oslofjord ser fram mot en givende formiddag med spennende innlegg og mulighet til å snakke sammen på tvers av sektorer. Etter seminaret inviterer vi til en felles lunsj på hotellet.

Programmet er nå ute, og seminaret vil foregå fysisk med alle innleggsholdere på plass, men det vil bli mulig å følge seminaret digitalt. Påmeldingsfrist 18. mars 2022.

Sted: Quality Hotel Tønsberg

Tid:

  • Kaffe og mingel 09:00-09:15
  • Seminar 09:15-12:30
  • Lunsj 12:30

Link til Facebook-event

Link til påmelding

Link til nyhet og program på nettside

Programmet for konferansen.