Enova undergraver satsingen på biogass i distriktene

Biogassmarkedet er fortsatt umodent og for Biogass Norge er det vanskelig å forstå hvorfor Enova velger å avslutte støtteordningen til fyllestasjoner når den så vidt har kommet i gang. Fortsatt er det ikke en eneste fyllestasjon nord for Trondheim. Å peke på at markedet skal løse antall fyllestasjoner i det tynnest befolkede området i Norge er ulogisk. Der er det behov for en tyngre satsing. Enovas vedtak undergraver dermed biogass-satsingen i distriktene. Det er uforståelig at regjeringen tillater det.

Vi trenger flere fyllestasjoner for flytende biogass, også nord for Trondheim!


Fortsatt er det slik at det for de lange transportene er behov for flytende biogass og det er kun bygget fire stasjoner for LBG til nå. Tre av de på Østlandet. En i Trondheim. Det kan virke som Enova velger å definere seg selv som en aktør som kun skal støtte ny teknologi og ikke som en aktør som skal bistå med å utløse viktige klimatiltak. Biogass Norge mener Enova i større grad bør prioritere prosjekter som utløser viktige klimaeffekter. Biogassbransjen har flere gode prosjektsøknader hos Enova og oppfordrer regjeringen og Stortinget til å gi Enova nødvendige rammevilkår som gjør det mulig å videreutvikle satsingen på biogass som vi er i gang med i Norge. Inkludert en satsing på fyllestasjoner i hele landet!

Link til sak i Biogassbransjen.no