Biogasskonferansen 2022: Vokser biogassbransjen raskt nok?

Velkommen til Biogasskonferansen 2022

Biogass Norge inviterer til konferanse for og med biogassbransjen i Oslo 1. og 2. mars 2022 på Clarion Hotel Oslo i Bjørvika. Konferansen blir fysisk. Med oss på laget har vi Biogassbransjen.no som mediepartner.

Bilde: Torbjørn Tandberg. VEAS.

Vi har satt sammen et program som vi håper vil engasjere både produsenter, distributører og brukere av biogass – og de av dere som jobber med rammevilkårene for bransjen.

Biogasskonferansen blir også en mulighet til å treffe andre som er part i utviklingen av et kjempespennende marked. Her vil du møte de fremste i Norge og Europa som følger biogassmarkedet. Det skjer store positive endringer for biogassaktørene, men vokser bransjen raskt nok?

Program

Tirsdag 1. mars

Rollen til biogass i grønn omstilling
Den sirkulære bioøkonomien er grunnlaget for grønn omstilling. Vi ser nærmere på hvordan klimaløsningen biogass kan bidra til å løse klimautfordringene.

10.00 Velkommen v/ Ragnhild Borchgrevink, styreleder Biogass Norge
10.10 Vokser bransjen raskt nok? v/Håvard Wollan, CEO, Biokraft
10.30 Biogas available and scalable v/Ole Hvelplund, Nature Energy
11.00 Why invest in biogas v/Jonas Martin-Löf, Chairman, Andion Group
11.45 Hva har Danmark gjort for å utvikle sin biogassnæring? v/Bruno Sander Nielsen, fagdirektør, Biogas Danmark
12.15 Ny årlig statistikk for biogassmarkedet v/Henrik Lystad, Norwaste
13.00 Lunsj

Alle er enige om at biogass er bra, men gode rammevilkår er avgjørende for videre vekst!
Hva skal til for å øke biogassproduksjonen. Er det mer ENOVA støtte, eller er det andre virkemidler som må på plass? Og hva betyr EU sine klimaambisjoner for det norske markedet?

Møt sentrale politikere på Biogasskonferansen 2022


13.30 Hvordan kan biogassbransjen vokse? v/ Statssekretær Sigrid Hagerup Melhuus, Klima- og miljødepartementet
14.00 Shaping the EU biomethane market by/ director Harmen Dekker, EBA
14.30 EUs endringer, hvordan påvirker det oss? v/ Rune Røkke, Klimafinans
14.50 Pause
15.00 Dialog between Harmen Dekker and Rune Røkke about political changes and how to
           succeed in a changing market.
15.30 Er norske politikere klare for handling? Dialog mellom Terje Aasland, leder av energi-
          og miljøkomiteen på Stortinget, Arbeiderpartiet, Terje Halleland, medlem av Transport- og
kommunikasjonskomiteen, Frp og Mathilde Tybring-Gjedde, medlem av energi- og miljøkomiteen, Høyre.
16.15 Avslutning dag 1

19.00 Felles middag på hotellet


Onsdag 2. mars

Hvilke sirkulære sammenhenger skaper vekst og ny bioøkonomi?
Biogass er et produkt av biologiske avfallsprodukter. Biogassproduksjon består av en verdikjede som er kroneksempelet på sirkulær økonomi, men hvor i verdikjeden er det potensiale for vekst og økonomisk verdiskaping?

09.00 Økonomisk bærekraft grunnlaget for suksess i biogassbransjen v/ Per Lillebø, Cambi
09.20 Hvordan legger kommunen til rette for økt bruk av biogass?
          v/Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune
09.45 Rå Biopark – Konsept for bærekraftig biogassproduksjon i Nord-Norge v/Sigve Daae Rasmussen, Remiks,
prosjektleder og Øivind Østbø, Remiks
10.15 Pause
10.45 Biogass og IEA v/Kari-Anne Lyng, NORSUS
11.00 Er det bare busser som skal bruke biogass, eller er tungtransporten klare for å satse?
          v/Erling Sæther, Grønt Landtransportprogram
11.30 Biogass peker seg ut som særlig godt egnet i maritim sektor v/Eirik Ovrum, DNV og Grønt skipsfartsprogram
12.00 Bygg og anlegg skal bli bærekraftige v/Roar Aaserud, Feiring AS og NASTA
12.30 Biogass et godt alternativ for landbruksmaskiner v/Hans M. Aamold, A-K maskiner
12.50 Enovas tiltak for biogassbransjen v/Trond Bratsberg, Enova
13.10 Oppsummering og avslutning v/Pia Farstad von Hall, daglig leder, Biogass Norge

13.15 Lunsj

Etter lunsj avholdes årsmøtet til Biogass Norge.

Praktisk informasjon

Pris:

Deltakelse: 3990 kroner
Middag om kvelden 1. mars: 1200 kroner

Hotellrom må bestilles av hver enkelt selv, dette gjøres ved å sende epost til: cl.oslo@choice.no, oppgi kode 1148GR004679

Bindende påmelding.

Påmelding til konferansen skjer via denne linken:
https://www.checkin.no/event/38555/biogasskonferansen-2022

Vi følger koronasituasjonen tett og forholder oss selvsagt til de anbefalingene helsemyndighetene gir.

Har du spørsmål om konferansen ta gjerne kontakt med Pia Farstad von Hall eller Marina Djoric i Biogass Norge: biogass@biogassnorge.no