Gjennomslag i budsjettforhandlingene

I budsjettavtalen mellom Ap, SP og SV er det enighet om å finne en løsning for å likestille GA-kjøretøy med el og hydrogen kjøretøy.

Det har lenge vært en kampsak for Biogass Norge å få til en likestilling mellom kjøretøy på biogass, el og hydrogen. Vi trodde vi hadde fått til en løsning i Stortinget i mai da et flertall vedtok rabatt i bomringen på like vilkår med el og hydrogen kjøretøy. Imidlertid ble vedtaket satt tilside av avgått regjering og vi måtte ta en ny runde i Stortinget i høst i forbindelse med statsbudsjettet for 2022.

Brikkene falt endelig på plass i forbindelse med forhandlingene mellom regjeringspartiene og SV. I budsjettforliket er det tatt med en verbal der det står:

«Stortinget ber regjeringen utrede og legge frem forslag om hvordan man kan likestille GA-kjøretøy som kjører på biogass, med el- og hydrogendrevne biler i bomringene snarest mulig og i løpet av 2022«

Biogass Norge ønsker flere biogasskjøretøy på veiene.

Vi får håpe at dette er siste gang saken må i Stortinget og at Samferdselsdepartementet nå setter i gang og lager gode løsninger i bomringen for kjøretøy på biogass. Skal vi klare å redusere klimautslippene i transportsektoren er vi nødt til å bruke de virkemidlene vi har. Økt bruk av biogasskjøretøy i stedet for dieseldrevene kjøretøy er ett av de virkemidlene vi må bruke, men da må insentivordningen for biogasskjøretøy på plass.