IVAR IKS

IVAR IKS er et interkommunalt selskap med ansvar for vann, avløp og renovasjon.

I = Interkommunalt
V = Vann
A = Avløp
R = Renovasjon

IVAR har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. Selskapets visjon er å sikre regionen markedets mest konkurransedyktige vann-, avløps-, og renovasjonstjenester.

At IVAR er et interkommunalt selskap, betyr at vi eies av flere kommuner. IVAR eies av 12 kommuner; Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Hå, Time, Strand, Hjelmeland, Kvitsøy, Randaberg, Klepp og Sulda, med et samlet innbyggertall på ca. 340.000.

Det beste drikkevannet kommer fra springen

IVAR leverer drikkevann til alle eierkommunene. Vårt drikkevann er underlagt de strengeste kvalitetskravene.

Vi renser avløpsvannet for et bedre liv i sjøen

IVAR tar i mot og behandler avløpsvannet/kloakk fra eierkommunene. Vårt mål er at utslipp av avløpsvann ikke skal skade sjø og hav samt å resirkulere mest mulig tørt slam som tas ut ved renseanleggene. I tillegg produserer vi både biogass og gjødsel. 

Vi skaper verdier av det du kaster

IVAR tar imot og sørger for behandling av avfall fra eierkommunenes innsamlingsordninger. Vi drifter også flere gjenvinningsstasjoner i regionen.