FREVAR

FREVAR KF eier og driver kommunens prosessanlegg for avløpsrensing, vannproduksjon, energigjenvinning og avfallshåndtering. 

Tjenesteproduksjonen er delt i næringsvirksomhet og kommunale oppgaver.

Frevar har anlegg for avfallsbehandling, drikkevannsproduksjon, avløpsrensing. 

Det produseres damp, strøm, fjernvarme og biogass fra avfall som ikke blir materialgjenvunnet eller deponert

Her kan du lese FREVAR KF sine vedtekter