Biogasskonferansen 2022

Hold av dagene 1. til 2. mars 2022 om du ønsker å bli oppdatert om det som skjer i markedet for biogass. Da samles biogassbransjen i Oslo. Biogass representerer ny bærekraftig industri og er en viktig bidragsyter til det grønne skifte. Veksten i produksjonsvolumet er stort og med det utvides bruksområdene. Mer informasjon om programmet og påmelding kommer senere.

Programkomite:
Pia Farstad von Hall, leder
Håvard Wollan, Biokraft
Ida Riis-Johansen, Norges Bondelag
Svein Jarle Horn, NMBU
Daniel Edward Hosker Lindvåg, Samfunnsbedriftene