Biogass gir grønne jobber

På Biogass Oslofjord og Biogass Norge sitt frokostmøte under Arendalsuken 2021 fikk de fremmøtte høre om potensialet biogass representerer i det grønne skifte. Potensialet og engasjementet for biogassbransjen er stort, noe som kom tydelig frem i debatten.

Fra venstre: Ruth Grung (Ap), Gisle Meininger Saudland (FrP), Mathias Fischer (V) og
Pia Farstad von Hall (Biogass Norge)

Fra det politiske Norge møtte statssekretær Mathias Fischer (V) fra Klima- og miljødepartementet, stortingsrepresentant Ruth Grung fra Arbeiderpartiet og stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudland fra Fremskrittspartiet. De ga alle uttrykk for at vi trenger å satse på biogassbransjen og utvikle den som en av de nye grønne industriene. Biogass er klimasmart og sirkulær og uten tvil en del av løsningen for å redusere utslipp.

Fylkesråd Anne Beathe Tvinnereim(Sp) fra Viken fylke var tydelig på at biogass skal likestilles med el og hydrogen for fylkene som er med i Biogass Oslofjord.

Håvard Wollan viste hvordan biogassbransjen på kort tid har etablerte nye produksjonsanlegg og økt produksjonen av flytende biogass. Og med økende volumer av flytende biogass utvides markedet for bruk. Blant annet i maritim sektor.

Se innleggene og diskusjonene fra arrangementet her:

I opptaket får du også vite mer om hva de ulike politikerne mener om fritak i bomringen for biogasskjøretøy og oppfølging av vedtaket i mai om likestilling mellom el, hydrogen og biogass i offentlig politikk.