Endelig fritak i bomringen

Biogass Norge har fått viktige gjennomslag i Stortinget i forbindelse med Dokument 8 forslaget fra Frp om å fjerne de statlige barrierene for økt produksjon og bruk av biogass. Forslaget har resultert i vedtak i Energi- og miljøkomiteen som vil styrke biogassbransjen i Norge.

Det er en enstemmig komité som støtter at biogasskjøretøy skal ha fritak i bomringen fra 1. januar 2022. Dette vedtaket er svært viktig skal transportørene investere i nye kjøretøy som benytter biogass.

I tillegg er det full støtte til en gjennomgang av rammevilkårene biogassbransjen har for å sikre at de er harmonisert med våre naboland. Regjeringen er bedt om å komme tilbake til Stortinget med en plan for dette for å sikre en god utvikling for en bransje i vekst.

I tillegg har Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de Grønne samlet seg om tre forslag: Det gjelder en helhetlig plan for utbygging av fyllestasjoner og støtteordningen for innkjøp av biogasskjøretøy hos Enova. I tillegg ber de om en endring av bruken av begrepet nullutslipp i alle statlige målsettinger og planer til nullutslipp og biogass, dette i den hensikt å likebehandle biogass med elektrisitet og hydrogen, og denne begrepsbruken skal gjelde allerede vedtatte og fremtidige planer.

Link til innstillingen fra Energi- og miljøkomiteen