Biogass Norge medlem av Grønt landtransportprogram

Biogass Norge er blitt medlemmer av Grønt landtransportprogram. Programmet er et forpliktende offentlig-privat samarbeid som skal bidra til å realisere det grønne skiftet i den landbaserte næringstransporten. Grønt landtransportprogram (GLP) ble etablert i januar 2021, etter å ha mottatt oppstartbevilgning fra Klima- og miljødepartementet i november 2020.

Så langt er 25 næringsorganisasjoner medlemmer i programmet, som også skal knytte til seg partnerbedrifter og observatører fra offentlig sektor.

Programmet bygger videre på arbeidet som ble gjort i Veikart for næringslivets transporter i 2016, og etableres etter mønster og inspirasjon fra Grønt skipsfartsprogram. Programmet er tilgjengelig for alle virksomheter uavhengig av bransjetilknytning.

Næringstransporten på land er organisert i ulike bransjeforeninger og kjennetegnes av et stort antall kjøretøy og maskiner med mange ulike eiere og leverandører. For å få fart i utrulling av lav- og nullutslippsteknologi trengs en bred mobilisering og kunnskapsdeling på tvers av bransjene, og mer systematisk samarbeid med myndighetene om utvikling av infrastruktur, tiltak og løsninger.

Biogass grønnere enn el, mener svenske forskere