Klimameldingen

Stortinget behandler klimameldingen torsdag 8. april. Forslagene og merknadene fra partiene gir signaler om en tydelig grønn retning, noe som er viktig. Det er synd det ikke er fremforhandlet et klart flertall for konkrete forslag, men hovedretningen er det ingen tvil om. Også ønske om økt CO2-avgift.

For biogassbransjen er det flere positive signaler, blant annet likestilling mellom el, hydrogen og biogass i virkemiddelapparatet. Biogass Norge har bedt om et veikart for biogass, et forslag som får støtte fra de rødgrønne partiene. Det gir ikke flertall i denne omgang. Hva status blir etter valget i september gjenstår å se, men vi vil foreslå dette på nytt for å sikre en helhetlig tilnæring til politikkutformingen for biogassbransjen.

For de som er opptatt av fyllestasjoner for biogass på landeveien, så er det et flertall for å lage en plan for å sikre at det er mange nok fyllestasjoner langs viktige transportårer.

Link til merknader og forslag i saken