Biogasskonferansen 2021: Biogass sin rolle i sirkulærøkonomien

Biogasskonferansen 2021 er torsdag 25. mars fra klokken 10.00 til 15.00 og sendes digitalt. Konferansen har sirkulærøkonomi som hovedtema. Biogass er klimasmart og sirkulær og en fremtidsrettet energikilde. Konferansen gir et innblikk i dagens biogassbransje og hvilke muligheter produksjon og bruk av biogass skaper. Dette er et samarbeid mellom Biogass Norge og Biogassbransjen.no.

Programkomiteen har bestått av:
Pia Farstad von Hall, Biogass Norge
Kari-Anne Lyng, NORSUS
Lene Pilskog, Renevo
Ivar Ugland, Air Liquide Skagerak
Torbjørn Ledal, Biogassbransjen.no
Sindre Ingebrigtsen, Small Step media

Program
Den sirkulære biogassen
10.00  Åpning ved Ragnhild Borchgrevink, styreleder i Biogass Norge og administrerende direktør, VEAS.

Intervju med statsråd Sveinung Rotevatn om biogass sin rolle i sirkulærøknomien.

10.10  Hva må endres for at Norge skal bli sirkulært? Og hvilken rolle har biogass? v/Anders Magnus Løken, Deloitte (ansvarlig for underlagsrapporten til regjeringens melding om sirkulærøkonomi).
10.40  EU sin satsing på biogass v/ Susanna Pflüger, generalsekretær i European Biogas Association.
11.00  Pause

Utradisjonelle samarbeid bak den klimasmarte og sirkulære energien
11.10  Fisken er nyttig flere ganger v/Roald Eirik Knudsen, daglig leder Liholmene biogassanlegg, verdens nordligste biogassanlegg.
11.30  Biogaslösningar som verktyg för hållbarhet v/Mats Eklund, professor ved Linkøping Universitet
12.00  Lunsjpause

Innovative bedrifter gir grønn utvikling
12.30  Regionale biogassmarkeder og verdikjeder v/ Jan Kåre Pedersen, daglig leder, Renevo.
13.00  Bærekraftig produksjon av kaffe v/ produksjonsdirektør, Bengt Ove Hagen, Joh.Johannson Kaffe AS
13.30  Pause

Biorest og CO2
13.40  Miljønytte knyttet til gjenvinning av næringsstoffer i biorest
v/ Kari-Anne Lyng, NORSUS.
14.00  Industriell CO2 fra biogassprodusenter v/ Jon Hovland, sjefsforsker, SINTEF.
14.30  Fremtiden for biogass i Norge.
Dialog med stortingsrepresentantene Liv Kari Eskeland (H) og Ruth Grung (Ap)  , medlemmer av Energi- og miljøkomiteen
15.00  Avslutning

Påmelding til konferansen gjøres via questback: 
https://response.questback.com/samfunnsbedriftene/a1fbtrhtfa

Deltakeravgift:
Pris for medlemmer/abonnenter: 1390 kroner
Ikke-medlemmer: 2190 kroner