Ny drivstoffmatrise

Drivstoffmatrisen anbefaler prioritering av nullutslippsteknologi og biogass i offentlige anskaffelser. Og når vi vet at biogass, gitt verdikjeden, er klimasmart og sirkulær, styrker det biogass sin posisjon i offentlige innkjøp.

Her er link til den nye drivstoffmatrisen kommuner, fylker og stat blir anbefalt å følge i sine innkjøp for tunge kjøretøy.