Frokostwebinar om Enova

Enova og klima- og miljødepartementet undertegnet nylig et en ny styringsavtale. Dette er tema i Biogassbransjen.no og Biogass Norge sin nye nett-TV-sending den 12. januar klokken 08.00.

– Enova er et av de viktigste klimavirkemidlene vi har. Men den nye styringsavtalen vil Enova de neste fire årene blant annet medvirke til at vi får flere nullutslippslastebiler på veien, en videre utvikling innen utslippsfri sjøfart og innovasjon i industrien, sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevant (V) i en pressemelding.

Men vil biogass bli et prioritert område? I denne sendingen forteller statssekretær Mathias Fischer (V) i klima- og miljødepartementet om hva som kan ventes – og ikke ventes – med den nye avtalen.

– Dette er første gang at sirkulære løsninger og behovet for en sirkularitet i økonomien nevnes spesifikk i en avtale med Enova. Det er fordi vi ser utviklingen i markedet, men også et økende behov for å bruke ressurser mer effektivt. I nettv-sending ser vi på hvordan avtalen vil påvirke biogassbransjen.

Webinaret sendes fra Biogassbransjen.no