Stort vekstpotensial

Internasjonalt satses det på biogass. Særlig i EU. Det er store muligheter i å utnytte avfallsressurser til å produsere klimavennlig energi. World Biogas Association laget for en tid tilbake en rapport som peker på potensialet i biogass. Biogassproduksjon kan bidra med en reduksjon av verdens klimagassutslipp på 10 til 13 prosent. I dag utnyttes bare 1,6 til 2 prosent av det globale potensialet i biogassproduksjonen. Det er derfor et stort vekstpotensial i samtlige land, understrekes det i rapporten.

Til sammen skal det være mulig å produsere så mye som 10 000 til 14 000 Twh av biogass. Det tilsvarer 6 til 9 prosent av verdens primære energikonsum. Bioresten fra biogassproduksjonen kan erstatte 5 til 7 prosent av verdens kunstgjødsel.

Dette er viktig bakgrunnskunnskap også for Norge. Det er et stort potensiale i å utvikle biogassmarkedet. I Norge mener bransjen at vi kan produsere så mye som opp til 10 Twh om vi utnytter ressursene våre godt nok.

Link til rapporten: Global potential of biogas