Vestfjorden:Ferger som burde gå på biogass

Ferger på Vestfjorden som kan benytte biogass.

Biogass som klimavennlig drivstoff har sin styrke i de sirkulære egenskapene. Greve Biogass (http://www.grevebiogass.no/) har dokumentert at vi kan sende CO2 inn i kretsløpet igjen og i sum redusere utslipp. Forskning og utvikling har vist at biogass er et drivstoff som bidrar til å løse klimautfordringene vi står midt oppe i. Da er det meningsløst at regjeringen bytter ut biogass med hydrogen på Vestfjorden. Ikke fordi hydrogen ikke er et godt klimaalternativ, det er det, men fordi det allerede er bygget ferger som kan benytte biogass. Samfunnet sparer derfor store kostnader for samme klimagevinst med å benytte biogass. Vi får ikke til et grønt skifte om én grønn teknologi byttes ut med en annen. Veien videre må ha et klart fokus på å skifte ut fossile løsninger. Skjerpings!


Krever ny teknologi på fergesamband