Norges Bondelag nytt medlem

Norges Bondelag har meldt seg inn i Biogass Norge. Medlemskapet er et viktig tilskudd til organiasjonen og forsterker arbeidet for biogass fremover.

Landbruket er en sentral del av biogassbransjen og spiller en viktig rolle i verdikjeden for produksjon av biogass og bruk av bioresten fra biogassproduksjon.

Velkommen!