Lindum

Lindum AS er 100% eid av Drammen Kommune. Konsernet består av Lindum AS og seks datterselskaper, og driver virksomhet innen en rekke områder innenfor avfallshåndtering og ressursutnyttelse. Lindum er en av de fremste aktørene i landet innen blant annet deponering av forurensede masser, behandling av ulike typer organisk avfall, luktrensing og kverning av trevirke. I tillegg driver selskapet produksjon av energi, produksjon av kvalitetsjord og -kompost og containerutleie til private og næringskunder.

Lindum har siden etableringen av selskapet i 1998 fokusert sterkt på å øke sin kompetanse gjennom rekruttering og videreutdanning, og er i dag en bedrift med høyt kunnskapsnivå. Dette er viktig for konsernets arbeid innen forskning og utvikling (FoU). Målet med FoU-virksomheten er å forbedre konsernets konkurransekraft, utvikle ny teknologi og åpne nye markedsmuligheter, samtidig som selskapet forbedrer eksisterende prosesser.

Lindums historie handler også om mange dyktige mennesker som sammen har utviklet et varemerke og kultur som er tuftet på verdier. Verdier som gjenspeiler seg i hver enkelt ansatts adferd både overfor hverandre og overfor kunder og samarbeidspartnere. Disse verdiene har betalt seg tilbake ved at Lindums standing hos alle som på en eller annen måte er aktive i samfunnsutviklingen på dette området. Et bevis på dette er utallige henvendelser hver uke fra fagmiljøer, fagfolk, politikere (både lokale og sentrale), miljøorganisasjoner og i tillegg besøk fra både inn og utland. Alle ønsker å ha Lindum med på laget når nye ting skal utvikles og settes i verk, dette er et tegn på at Lindum går i riktig retning og vil utvikle seg videre.