Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslo

Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten ble slått sammen til én etat fra og med 1.1.2020.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) har ansvaret for å samle inn og håndtere husholdningsavfall i Oslo. Vi tømmer 114.000 avfallsbeholdere fra 330.000 husholdninger hver uke, og drifter kommunens anlegg for sortering og etterbehandling av avfallet.

Vi henter matavfallet, plastemballasjen og restavfallet som du har sortert i grønne, blå og vanlige poser. Posene skilles fra hverandre i sorteringsanleggene på Haraldrud og Klemetsrud.

Matavfallet blir til biogass og biogjødsel ved Oslo kommunes anlegg på Romerike. De blå posene sender vi til gjenvinningsanlegg i Europa. Der blir plastemballasjen gjort om til råstoff for produksjon av nye plastprodukter.

Restavfallet brennes i energigjenvinningsanleggene på Haraldrud og Klemetsrud. REGs strøm- og fjernvarmeproduksjon bidrar til Oslo kommunes mål om å halvere byens CO2-utslipp innen 2030.

Vi samler inn papp, papir og kartong hjemme hos deg, og glass- og metallemballasje fra over tusen returpunkter i hele byen. Ting du ikke trenger lenger, kan leveres til ombruk på våre mini- og gjenbruksstasjoner. Der kan du også levere hageavfall, farlig avfall og større typer avfall. Hageavfallet blir til førsteklasses jordprodukter. Alt avfall blir materialgjenvunnet, energiutnyttet eller håndtert på en miljøriktig måte.

I Oslo er det obligatorisk for alle å kildesortere og sikre at avfallet du produserer blir tatt hånd om på en god måte. Riktig kildesortering ved kjøkkenbenken og ellers i hverdagen kommer miljøet og byen vår til gode.

REG er underlagt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, og har cirka 720 ansatte.