Biogass – en fremtidsnæring med grønne arbeidsplasser

– Bruk av biogass er en rask og enkel måte å redusere utslipp på. Vi håper flere får øynene opp for dette, sier daglig leder Pia Farstad von Hall i Biogass Norge.

­Biogass er klimavennlig energi som utvinnes fra matavfall, husdyrgjødsel og avløpsslam.

– Vi har en overflod av råmaterialer, og det er kun et spørsmål om å utnytte den. Biogass kan brukes til drivstoff, oppvarming og produksjon av elektrisitet, sier Farstad von Hall.

Sammen med Rederiforbundet, Avfall Norge og Biogass Oslofjord inviterte Samfunnsbedriftene og Biogass Norge til webseminar om biogass onsdag 19. august 2020. Det ble et faglig godt møte med representanter fra bransjen og sentrale politikere.

Statssekretær Mathias Fischer fra Klima- og mijødepartementet åpnet seminaret

Klimakutt og arbeidsplasser

– Norge har gode forutsetninger for å produsere og bruke biogass. Den er sirkulær og løser avfallsproblemer. Produksjon og bruk av biogass bidrar også til viktige klimakutt. Vi snakker om kjent teknologi som bringer oss videre mot lavere utslipp. Og nye grønne arbeidsplasser!

– Bruk av biogass er en rask og enkel måte å redusere utslipp på. Verdikjeden er omfattende: landbruket, transportnæringen, maritim sektor, utstyrsleverandører og kommunal sektor. Det er mange ulike bedrifter og offentlige selskaper som sammen bidrar til å utvikle et fremtidsrettet grønt marked, avslutter Pia Farstad von Hall.

Fikk du ikke med deg seminaret? Her kan du se opptak fra dagen:

Delene 1-5 spilles av automatisk. I den lille «spilleren» øverst til venstre i skjermen kan du klikke deg gjennom de ulike delene av programmet.